Help met uw geld

ALS Flevoland wil A.L.S de wereld uit helpen. Dit kan alleen bereikt worden door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. A.L.S is een ‘weesziekte’: een ziekte die zo zeldzaam is dat het ontwikkelen van een geneesmiddel voor de farmaceutische industrie commercieel niet interessant is. Het ALS centrum doet wél onderzoek en daarom is het ook hard nodig dat het ALS Centrum blijft bestaan. Dit kan alleen door zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Waarom is er geld nodig?
Om het ALS Centrum operationeel te houden en verder te ontwikkelen is jaarlijks 450.000 euro nodig. Het Universitair Medisch Centrum-Utrecht, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen dragen jaarlijks een bedrag bij van 100.000 euro. Voor de rest zijn wij afhankelijk van bijdragen van particulieren en bedrijven.

Steun ons daarom met een bijdrage. Klik hier om te geven. Stop ALS!
U kunt ALS Flevoland natuurlijk ook op andere manieren financieel ondersteunen:

          éénmalig met of zonder een machtiging
          via een automatische incasso maandelijks, half jaarlijks of jaarlijks een bedrag laten afschrijven
          via een periodieke schenking